Case study

Producția sustenabilă de lapte în cooperativele de produse lactate

Participating partners:

Analizând activitatea diferitelor cooperative de produse lactate, scopul propus este de a furniza cunoștințe despre o serie de aspecte legate de producția de lapte în cooperative sustenabile: reducerea amprentei de carbon a laptelui de vacă, bunele practici de hrănire a animalelor, gestionarea deșeurilor animaliere prin biogaz, mecanismele de compensare a pieței de CO2, eficiența logistică și etichetarea amprentei de carbon, eficiența în utilizarea energiei și a ambalajelor în faza industrială.