Case study

Zrównoważona produkcja mleka w spółdzielniach mleczarskich

Participating partners:

Celem tego studium przypadku jest dostarczenie wiedzy na temat szeregu aspektów związanych ze zrównoważoną spółdzielnią mleczarską poprzez analizę doświadczeń różnych spółdzielni mleczarskich (np. poprzez zmniejszenie śladu węglowego mleka krowiego, dobre praktyki żywienia zwierząt, gospodarowanie odpadami zwierzęcymi poprzez biogaz, wprowadzanie rynkowych mechanizmów kompensacyjnych związanych z zużyciem dwutlenku węgla, efektywność logistyczną oraz oznakowaniem śladu węglowego, czy efektywność wykorzystania energii i opakowań w fazie przemysłowej).