Proiectul

Proiectul

Importanța reconsiderării sistemelor alimentare europene într-un context global a fost evidențiată de pandemia COVID-19; a devenit evident faptul că lanțul global de aprovizionare cu alimente – puternic concentrat și care funcționează pe baza unei aprovizionări exact la timp („just-in-time) – este predispus să se clatine în fața șocurilor. Schimbările climatice și presiunile de transformare care rezultă din acestea reprezintă o provocare suplimentară pentru agricultură. Sistemul nostru alimentar actual suferă, de asemenea, din cauza utilizării excesive a substanțelor chimice în producția de alimente, a sistemelor de monocultură și a impactului negativ asupra mediului al creșterii intensive a animalelor pe uscat și pe mare, ceea ce duce la degradarea solului și la un impact negativ asupra apei și a biodiversității. Pactul Verde European , în special strategiile „De la fermă la consumator” (F2F) și ,,Biodiversitate”, acțiunile în domeniul climei, ambiția de poluare zero și politica agricolă comună (PAC) reprezintă răspunsuri politice pentru a face față acestor provocări. Este nevoie urgentă de o schimbare substanțială a sistemului alimentar pentru a face agricultura mai sustenabilă din punct de vedere economic, de mediu și social.

VISIONARY își propune să îmbunătățească sustenabilitatea agriculturii prin promovarea acelor practici în sistemele de producție alimentară care sunt mai ecologice, mai viabile din punct de vedere economic și mai adecvate din punct de vedere socio-cultural și prin contribuția la eliminarea barierelor în calea adoptării acestora.

Obiectivele proiectului

Să caracterizeze

Să caracterizeze și să atribuie o importanță relativă ansamblului cuprinzător de factori comportamentali (inclusiv proximali și distali) care influențează deciziile fermierilor de a trece la sisteme agricole mai sustenabile, de a rămâne în aceste sisteme sau de a le abandona, precum și să stabilească modul în care să modeleze și să utilizeze acei factori care acționează ca motoare (pârghii) pentru a depăși barierele (blocaje) (WP 2-5);

Să investigheze

Investigarea, printr-o abordare „de la fermă la consumator”, a modului în care preferințele diferitelor tipuri de consumatori se traduc în cererea de alimente sustenabile și ecologice și a modului în care acest lucru este transpus de-a lungul lanțului valoric pentru a condiționa comportamentul agricultorilor (WP2, WP4);

Să înțeleagă

Înțelegerea modului în care politicile specifice și entitățile colective care implică fermierii pot modela un cadru socio-teritorial care să permită adoptarea (atât individuală, cât și colectivă) a unor practici agricole mai sustenabile și care să fie mai bine legate de lanțurile valorice (WP3, WP4, WP5);

Să lanseze

Lansarea și dezvoltarea inițiativelor de interfețe știință-politică (SPI) care implică actori relevanți din sistemul alimentar la nivel local, regional și național, ca platforme noi pentru schimbul de cunoștințe pentru a informa mai bine elaborarea și punerea în aplicare a instrumentelor privind rolul și utilizarea factorului comportamental pentru adoptarea unor practici agricole mai prietenoase cu mediul și clima (WP6);

Să identifice

Identificarea acelor politici publice, standarde și reglementări care acționează ca bariere în calea producției sustenabile de alimente și identificarea actorilor care au capacitatea spațială, temporală, economică și politică de a le schimba, combinate cu recomandări pentru un mix de politici eficiente cu o mai bună aliniere a politicilor (WP2, WP3, WP5, WP6);

Să îmbunătățească

Îmbunătățirea înțelegerii contribuțiilor (și a limitărilor) metodelor experimentale și comportamentale atunci când sunt integrate într-o abordare sistemică, precum și testarea combinației dintre o abordare prospectivă și economia comportamentală (WP3-WP6).

Pachete de lucru

Pachetul de lucru 1 - Implicare, comunicare, diseminare și exploatare

Obiectivul general al pachetului de lucru 1 este comunicarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului, pentru a se asigura că proiectul și rezultatele sale au o largă acoperire și un impact ridicat asupra științei, politicii și practicii. Activități adecvate vor fi adaptate la audiențe specifice și planificate din timp pentru a oferi o abordare strategică pentru a sprijini proiectul și partenerii. Printre obiective se numără crearea unui plan de diseminare, exploatare și comunicare, precum și crearea și gestionarea unui site web al proiectului pentru a asigura vizibilitatea, găsirea și accesul la resurse. Vor fi produse materiale de diseminare specifice utilizatorilor și vor fi organizate evenimente de diseminare. De asemenea, datele și rezultatele cercetării vor fi pregătite pentru formate științifice deschise în vederea exploatării după finalizarea proiectului. Printre sarcini se numără furnizarea unui newsletter trimestrial online, organizarea de evenimente de diseminare, vizite de studiu de studiile de caz și cel puțin două ateliere de lucru pe teren, precum și generarea de publicații evaluate de colegi. Pachetul de lucru este coordonat de FiBL (Sabine Ersing) și co-coodonat de Global Nature Fund (Eva Schellenbeck).

Pachetul de lucru 2 - Cartografierea pârghiilor și a blocajelor din sistemul alimentar

WP 2 va furniza cadrul conceptual și analitic pentru întregul proiect, pentru a asigura armonizarea și sinergiile dintre pachetele de lucru. Mai exact, cadrul analitic, o cartografiere bazată pe literatura de specialitate a pârghiilor și a blocajelor în ceea ce privește schimbarea comportamentului și o rafinare a studiilor de caz vor pune bazele pentru activitatea empirică a pachetelor de lucru 3, 4 și 5. Acest pachet de lucru va produce, de asemenea, un cadru conceptual care va fi îmbogățit pe baza rezultatelor proiectului. Pachetul de lucru este coordonat de Universitat Politècnica de València (Dionisio Ortiz Miranda) și co-cordonat de Institute of Agricultural Economics Nonprofit Kft (Gábor Király).

Pachetul de lucru 3 - Experimentarea politicii de agromediu

Pachetul de lucru 3 urmărește să identifice factorii cheie care determină răspunsurile comportamentale ale fermierilor la inițiativele politice de promovare a tranziției către sisteme agricole sustenabile. Ne concentrăm pe cele trei tranziții cheie în materie de sustenabilitate, respectiv neutralitatea climatică, oprirea declinului biodiversității și starea ecologică bună a apelor dulci și marine. Analizăm cum arată politicile din domeniile alimentar, rural și de agromediu care pot promova schimbările de comportament necesare. Identificăm modul în care abordările comportamentale și, în special, experimentele pot ajuta la identificarea celor mai eficiente intervenții politice în diferite contexte socio-ecologice din UE. Pachetul de lucru este coordonat de Universitatea din Copenhaga (Mette Termansen) și co-coodonat de Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (Bettina Matzdorf).

Pachetul de lucru 4 - Inițiativa privind lanțul valoric și modelele de afaceri

Pachetul de lucru 4 investighează inițiativele private ale operatorilor din lanțurile valorice agro-alimentare și urmărește să identifice strategiile și modelele de afaceri de succes care reușesc să creeze piețe pentru alimente produse în mod sustenabil. Pachetul de lucru 4 va umple golul de cunoștințe cu privire la inițiativele private din lanțul valoric pentru sisteme alimentare sustenabile și la oportunitățile și provocările cu care se confruntă acestea, în special factorii comportamentali și blocajele. Acest lucru va fi realizat prin investigarea inițiativelor existente de succes ale lanțului valoric și prin testarea măsurilor de încurajare și promovare orientate către consumatori printr-o abordare multimetodică, inclusiv experimente cu comercianții cu amănuntul. Pachetul de lucru este coordonat de Copenhagen Business School (Meike Janssen) și co-coodonat de Universitatea din Varșovia (Mikołaj Czajkowski).

Pachetul de lucru 5 - Puncte de sprijin în sistemul agroalimentar

Pachetul de lucru 5 adoptă o abordare sistemică. Ne concentrăm asupra a două exemple la nivel de sistem (tranziția către agricultura ecologică, ca o tranziție la nivelul întregii ferme, și tranziția către o producție sporită de proteine vegetale, cum ar fi leguminoasele, ca o tranziție la nivelul sistemului de cultură). În plus, acest pachet de lucru reunește diferitele direcții ale analizei și ale lucrărilor empirice din cadrul pachetelor de lucru 2-4 și 6. Acest lucru ne va permite să generăm perspective dincolo de un lanț valoric specific. Combinăm acest lucru cu constatările din cartografierea politicilor și a reglementărilor pentru a ne asigura că luăm în considerare barierele și stimulentele din domeniul politicilor. Explorăm condițiile necesare pentru extinderea intervențiilor și inițiativelor cu potențial ridicat (cele investigate în WP3 și 4) pentru a putea face recomandări semnificative cu privire la punctele de influență care sunt promițătoare în diferite lanțuri valorice. Pachetul de lucru este coordonat de Universitatea din Aberdeen (Katrin Prager) și co-coodonat de Universitatea din Copenhaga (Mette Termansen).

Pachetul de lucru 6 - Intefețe - Știință-Politică și dezvoltarea de relații

Pachetul de lucru 6 este un flux de lucru transversal care se va desfășura în paralel cu pachetele de lucru 2-5. Obiectivul general este de a permite co-proiectarea politicilor și a modelelor de afaceri prin colaborarea cu actorii din sistemul alimentar pentru 1) a informa ceea ce este testat în cadrul experimentelor privind politicile și lanțul valoric și 2) a interpreta rezultatele acestor experimente în contextul conceperii unor intervenții politice și modele de afaceri noi și inovatoare. Un principiu central al acestei activități va implica un dialog extins cu participanții din cele 16 interfețe știință-politică (SPI). Se vor cheltui resurse considerabile pentru a consolida capacitatea părților interesate din domeniul politicilor, a actorilor din lanțul valoric și a cercetătorilor de a lucra împreună în cadrul SPI pentru a contribui în mod eficient la procesul de proiectare comună. Pachetul de lucru este coordonat de Universitatea din Exeter (Alex Inman) și co-coodonat de Highclere Consulting (Mark Redman).

Pachetul de lucru 7 - Managementul și coordonarea proiectului

Obiectivul pachetului de lucru 7 este coordonarea generală a VISIONARY, inclusiv gestionarea științifică, tehnică, administrativă și financiară. Acesta se ocupă de comunicarea internă în cadrul consorțiului, precum și cu Comisia Europeană. În plus, acest pachet de lucru este responsabil de stabilirea și organizarea schimbului științific în afara consorțiului, în primul rând cu membrii consiliului consultativ științific al proiectului și, în al doilea rând, cu alte proiecte și inițiative conexe în curs de desfășurare, în special cu cele două proiecte surori ale VISIONARY, ENFASYS și BEATLES. Pachetul de lucru este coordonat de Universitat Politècnica de València (Dionisio Ortiz Miranda), cu sprijinul Universității din Aberdeen (Katrin Prager).

Impacturi

Activitățile, rezultatele și măsurile de diseminare/exploatare/comunicare din cadrul proiectului VISIONARY – care se adresează unor grupuri-țintă bine definite și relevante – au fost concepute în mod intenționat pentru a contribui în mod eficient la rezultatele așteptate de către apel:

#1

O mai bună înțelegere a provocărilor și oportunităților pentru dezvoltarea unor sisteme agricole sustenabile, neutre din punct de vedere climatic și prietenoase cu biodiversitatea, la nivel de fermă și de peisaj.

#2

O mai bună înțelegere a “blocajelor” și a “pârghiilor” individuale (comportamentale/decizionale) și sistemice ale fermierilor pentru a trece sau a rămâne în sisteme agricole sustenabile, neutre din punct de vedere climatic și prietenoase cu biodiversitatea.

#3

O mai bună înțelegere a comportamentului consumatorilor (procesul decizional) și a segmentării pieței în ceea ce privește cumpărarea de alimente provenite din sisteme agricole sustanebile, neutre din punct de vedere climatic și care respectă biodiversitatea.

#4

O mai bună înțelegere a comportamentului (procesul decizional) al operatorilor din amonte și din aval din lanțurile valorice agroalimentare și al altor actori relevanți din cadrul sistemelor alimentare în ceea ce privește împiedicarea/facilitarea tranziției către sisteme de producție și de consum sustenabile, neutre din punct de vedere climatic și care respectă biodiversitatea.

#5

O mai bună concepere și punere în aplicare a politicilor relevante, în special a PAC, a strategiilor ,,De la fermă la consumator” și a strategiilor privind biodiversitatea, care să stimuleze în mod eficient schimbările comportamentale la scară largă și pe termen lung ale agricultorilor în favoarea unor sisteme agricole sustenabile, neutre din punct de vedere climatic și favorabile biodiversității

#6

Îmbunătățirea consultanței agricole, a strategiilor de afaceri și a relațiilor bazate pe interese comune între operatorii și actorii relevanți ai sistemelor alimentare din toate sectoarele, ajutându-i pe fermieri să producă într-un mod maisustenabil, contribuind la neutralitatea climatică și la inversarea declinului biodiversității.

#7

Capacități îmbunătățite ale cercetătorilor în domeniul cercetării comportamentale și experimentale și al gândirii sistemice.