Studii de caz: Apă

O mare parte din apa din UE se află încă sub nivelul de bună stare ecologică, scurgerile de nutrienți din agricultură fiind un factor important, iar în unele țări există o utilizare și o guvernanță ineficientă a resurselor de apă. Clusterul de apă identifică și evaluează intervențiile existente și potențiale ale politicii de agromediu pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă și explorează îndeaproape motivațiile comportamentale și barierele în calea coordonării între agricultori în ceea ce privește protecția calității apei și utilizarea apei. Utilizăm trei studii de caz din Europa (Spania, Ungaria și Danemarca) pentru a surprinde contexte și tradiții diferite în practicile de gestionare colaborativă. Studiul de caz din Spania se concentrează pe analiza problemelor cu care se confruntă agricultura ecologică în sistemele de irigații mediteraneene, în timp ce studiul de caz din Ungaria se concentrează pe evaluarea opțiunilor politice pentru o utilizare integrată și eficientă a irigațiilor. Studiul de caz din Danemarca explorează intervențiile politice care îmbunătățesc calitatea apei. Din punct de vedere metodologic, utilizăm metode cantitative și calitative: discuții în focus grupuri, interviuri, evaluare ex-post a politicilor, sondaje de tip experiment de alegere și experimente economice. Clusterul de apă oferă contribuții politice importante pentru abordarea scurgerilor de nutrienți din agricultură și pentru utilizarea eficientă a apei.

Urmărește acest spațiu pentru studii de caz viitoare.