Studia przypadku: Detaliści

Czy możemy promować sprzedaż zrównoważonej żywności, popychając konsumenta we właściwym kierunku? Przeprowadzając eksperymenty terenowe w sklepach detalicznych (np. supermarketach lub w sklepach rolniczych), ta grupa studiów przypadków generuje unikalne nowe spojrzenie na interwencje nakłaniające do zrównoważonej żywności w kontekście rzeczywistych zachowań zakupowych konsumentów, a zarazem testuje skuteczność różnych zachęt i środków promocyjnych w celu zwiększenia sprzedaży zrównoważonej żywności. Spostrzeżenia z eksperymentów w sklepach detalicznych uzupełnia analiza preferencji konsumentów z badań ankietowych (patrz „Informacje konsumenckie”).
Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.