Studia przypadku: Konsumenci

Wzorce konsumpcji żywności przeciętnego Europejczyka można uznać za niezrównoważone, a zarazem powodujące duży negatywny wpływ na klimat, różnorodność biologiczną, środowisko, a także zdrowie osobiste. Głównym pytaniem jest zatem to, jak zainicjować, a następnie utrzymać zmianę zachowań na dużą skalę w kierunku zrównoważonej konsumpcji żywności. Ta grupa studiów przypadków dotycząca konsumentów prowadzi badania konsumenckie w sześciu krajach europejskich, szukając odpowiedzi na następujące pytania: W jaki sposób można wspierać konsumpcję zrównoważonej, neutralnej dla klimatu i przyjaznej dla różnorodności biologicznej żywności wśród konsumentów? Co mogą zrobić podmioty prywatne w łańcuchu wartości, aby zwiększyć popyt konsumentów na ich zrównoważone produkty? Jak skuteczne są różne środki promocji zrównoważonej żywności w zwiększaniu zaufania konsumentów i postrzeganej jakości? W tym celu dane są zbierane za pomocą eksperymentów konsumenckich osadzonych w ankietach internetowych, a spostrzeżenia te uzupełnią eksperymenty terenowe przeprowadzone w sklepach detalicznych.

Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.