Studia przypadku: Różnorodność biologiczna

Produkcja żywności odgrywa kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej naszej planety. Powstaje zatem pytanie w jaki sposób możemy sprawić, by środki rolno-środowiskowo-klimatyczne były bardziej atrakcyjne dla rolników? Grupa studiów przypadków dotyczących systemów żywnościowych przyjaznych różnorodności biologicznej (zwanych również „ciemnozielonymi”) skupia się na implementacji rolno-środowiskowych środków, takich jak strefy buforowe, ugory rotacyjne lub nierotacyjne, żywopłoty, drzewa nieprodukcyjne, ściany roślinne lub stawy. W czterech studiach przypadków badamy, czy atrakcyjność ciemnozielonych środków dla rolników wzrasta, jeśli wyniki rolników są uwidaczniane dzięki podejściu opartemu na zawarciu odpowiednich informacji na etykiecie produktu, a także czy korzyści rynkowe można uzyskać dzięki zwiększeniu cen lub polepszeniu warunków zakupu. Za pomocą metody wyboru dyskretnego (ang. Discrete Choice Experiment -DCE) w Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii przeprowadzane jest badanie preferencji rolników dotyczących wprowadzenia, regulowanych na szczeblu rządowym, etykiet.

Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.