Dla naukowców

Informacjie dla naukowców
Tu możesz znaleźć wszystkie istotne informacje.

Projekt VISIONARY ma na celu poprawę zrównoważonego rolnictwa poprzez promowanie praktyk w systemach produkcji żywności będących zarówno przyjaznymi dla środowiska, ekonomicznie opłacalnymi, a także uwzględniającymi należyty stosunek społeczno-kulturowy oraz ma na celu jednoczesną pomoc w usuwaniu barier stojących na drodze do przyjęcia tych praktyk.

Metodologia

Jako podstawowe narzędzia w projekcie VISIONARY wykorzystujemy metody ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej w celu identyfikowania barier oraz odnajdywania odpowiednich interwencji behawioralnych (poprzez nakłanianie do określonych działań, edukację lub wprowadzanie odpowiednich zachęt) dla rolników i konsumentów. Innowacyjność projektu VISIONARY polega na połączeniu metod eksperymentalnych z podejściem myślenia systemowego, uwzględniającym dodatkowo wpływ całego systemu rolno-spożywczego na decyzje rolników. Ponadto innowacyjnym wkładem metodologicznym w badania oparte na systemach jest połączenie analizy ilościowej z jakościową przy użyciu wielu odmiennych metodologii wraz z zapewnieniem możliwość porównania uzyskanych wyników dla poszczególnych studiów przypadku w Danii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Rumunii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii.

Aby zwiększyć potencjał projektu, zarówno w kontekście badań behawioralnych oraz eksperymentalnych, jak i informowania decydentów politycznych oraz uczestników łańcucha wartości w zakresie wykorzystania wyników badań, projekt VISIONARY ma na celu współpracę z wieloma podmiotami w ramach interfejsów naukowo-politycznych utworzonych wraz z analizowanymi studiami przypadków.

Wiadomości

Cross-country visit to Romania

Cross-country visit to Romania

Connecting food sector stakeholders from across Europe to maximise the real-life impact of our research is at the heart of our work. In this spirit, eight cross-country visits take place throughout the project. HCC, task lead on capacity building for researchers,...

czytaj dalej

Publikacje

Obserwuj nadchodzące publikacje.

Studia przypadku

Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.

Wydarzenia

Obserwuj nadchodzące wydarzenia.