Studia przypadku: Łańcuch wartości

Jak możemy skutecznie tworzyć rynki dla żywności produkowanej w sposób zrównoważony? Grupa studiów przypadku dotycząca łańcucha wartości bada prywatne inicjatywy wśród operatorów w rolno-spożywczych łańcuchach wartości, a następnie identyfikuje udane strategie oraz modele biznesowe. W trakcie tego procesu chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób odpowiednie podmioty podejmują decyzje – jakie są ich motywacje oraz jakie napotykają bariery – jakie problemy i bariery muszą zostać usunięte oraz jaki rodzaj dostępnego wsparcia jest potrzebny (odnośnie finansów, polityki oraz sieci powiązań).

Analiza podejmuje perspektywę systemową i obejmuje wszystkich aktorów: rolników, operatorów wyższego i niższego szczebla oraz konsumentów, a także ekspertów rolniczych i pozarolniczych w systemach doradczych (np. z doradztwa rolniczego, marketingu, czy logistyki). Studia przypadków obejmują wszystkie trzy przemiany środowiskowe (związane z klimatem, różnorodnością biologiczną i wodą, a także związane z tym korzyści), gospodarstwa o różnej wielkości oraz różne produkty wraz z powiązanymi łańcuchami wartości. Wspomniane studia przypadków prowadzone są w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Polsce, Hiszpanii, Niemczech, na Węgrzech i w Danii.

Farmer-Miller-Baker network

Farmer-Miller-Baker network (pl. sieć Rolnik-Młynarz-Piekarz) to baza danych oraz mapa, które mają na celu pomóc różnym uczestnikom związanym z produkcją produktów chlebowych lepiej się poznać oraz dzieleniem się swoimi doświadczeniami ...

SolBun Cooperative

SolBun Cooperative to start-up, który powstał pod koniec 2020 roku i składa się z 5 małych producentów warzyw i nabiału (gospodarstw o powierzchni mniejszej niż > 5ha). W ciągu ostatnich 3 lat SolBun Cooperative przeszedł proces ...
Water Protection Bread

Water Protection Bread

Water Protection Bread to inicjatywa, która zachęca rolników do stosowania mniejszej ilości nawozów w produkcji pszenicy, co w rezultacie przyczynia się do ochrony wód gruntowych poprzez zmniejszenie ryzyka przedostawania się azotanów ...

Zrównoważona produkcja mleka w spółdzielniach mleczarskich

Celem tego studium przypadku jest dostarczenie wiedzy na temat szeregu aspektów związanych ze zrównoważoną spółdzielnią mleczarską poprzez analizę doświadczeń różnych spółdzielni mleczarskich (np. poprzez zmniejszenie śladu węglowego mleka krowiego, dobre praktyki ...