Studia przypadku: Klimat

Czy instrumenty polityki finansowej sprawdzają się w sektorze rolnictwa? Dotychczas rynki oraz podatki węglowe były wykorzystywane przez wiele krajów członkowskich UE do redukcji emisji gazów cieplarnianych w niektórych sektorach gospodarki, ale nigdy w rolnictwie. Dwa studia przypadków przeprowadzone we Włoszech i Danii badają reakcję rolników na wprowadzenie tych instrumentów rynkowych w rolnictwie przy okazji badając mechanizmy behawioralne, które pośredniczą w takiej reakcji. Studia przypadków sprawdzają również potencjalną zdolność takich instrumentów do redukcji emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa poprzez przyjęcie przez rolników innowacyjnych technologii i bardziej zrównoważonych praktyk produkcyjnych. W tym celu eksperymentalne podejścia ekonomiczne są wykorzystywane do badania zmian zachowań i postaw rolników.

Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.