Studia przypadku: Rolnictwo organiczne

Grupa studiów przypadków dotyczących rolnictwa organicznego ma na celu promowanie celu Zielonego Ładu „od pola do stołu” (ang. Green Deal’s “Farm to Fork”), zgodnie z którym co najmniej 25% gruntów rolnych w UE będzie stosowało praktyki rolnictwa organicznego do 2030 r.. Odbędzie się to poprzez identyfikację dostępnych dowodów na temat warunków (w tym barier i bodźców) oraz potencjalnych programów wsparcia w celu zachęcenia do wzrostu zrównoważonego rolnictwa ekologicznego w UE. Studia przypadków w Niemczech, na Węgrzech, w Polsce i Wielkiej Brytanii określą wymaganą rekompensatę, jakiej żądają konwencjonalni rolnicy za przejście na certyfikowaną produkcję ekologiczną, a także inne istotne czynniki (zwane punktami dźwigni) w podjęciu takiej decyzji. Dodatkowo znalezione zostaną podstawowe determinanty (m.in. ze szczególnym zwróceniem uwagi na poziomy gospodarstw, łańcuch wartości, a także politykę) wpływające na różnice między krajami w upowszechnianiu rolnictwa ekologicznego, a także przeprowadzone zostaną eksperymenty z najbardziej istotnymi cechami konstrukcyjnymi systemu rolnictwa ekologicznego. W ramach badań zostaną przeanalizowane dane z wywiadów oraz metody wyboru dyskretnego (ang. Discrete Choice Experiment – DCE) zastosowanych wobec różnych typów interesariuszy.
Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.