Studia przypadku: Białko pochodzenia roślinnego

Dlaczego chcemy spożywać roślinne produkty białkowe i jakie bariery stoją nam na drodze? Istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w łańcuchy wartości, które są odpowiedzialne za dostarczenie alternatywnych roślinnych produktów białkowych – między innymi producenci, przetwórcy, sprzedawcy detaliczni, inspektorzy i konsumenci końcowi. W czterech studiach przypadków przeprowadzonych w Niemczech, Danii, Polsce i Hiszpanii badamy osobiste postrzeganie roślinnych produktów białkowych przez różnych aktorów systemu żywnościowego za pomocą metody Q (ang. Q-methodology). Ta metoda pozwala nam łączyć dane jakościowe i ilościowe, aby wyrazić i scharakteryzować odmienne punkty widzenia.
Obserwuj nadchodzące Studia przypadku.