Studia przypadku

Klimat

Czy instrumenty polityki finansowej sprawdzają się w sektorze rolnictwa? Dotychczas rynki oraz podatki węglowe były wykorzystywane przez wiele krajów członkowskich UE do redukcji emisji gazów cieplarnianych w niektórych sektorach gospodarki, ale nigdy w rolnictwie. …

Różnorodność biologiczna

Produkcja żywności odgrywa kluczową rolę w ochronie różnorodności biologicznej naszej planety. Powstaje zatem pytanie w jaki sposób możemy sprawić, by środki rolno-środowiskowo-klimatyczne były bardziej atrakcyjne dla rolników? …

Woda

Znaczna część wód w UE nadal znajduje się poniżej dobrego stanu ekologicznego, gdzie istotnym czynnikiem jest spływ składników odżywczych z rolnictwa. Jest to szczególnie istotne, gdyż w niektórych krajach nadal występuje nieefektywne wykorzystanie oraz zarządzanie zasobami wodnymi.

Łańcuch wartości

Jak możemy skutecznie tworzyć rynki dla żywności produkowanej w sposób zrównoważony? Grupa studiów przypadku dotycząca łańcucha wartości bada prywatne inicjatywy wśród operatorów w rolno-spożywczych łańcuchach wartości, a następnie identyfikuje udane strategie oraz modele biznesowe.

Konsumenci

Wzorce konsumpcji żywności przeciętnego Europejczyka można uznać za niezrównoważone, a zarazem powodujące duży negatywny wpływ na klimat, różnorodność biologiczną, środowisko, a także zdrowie osobiste.

Detaliści

Czy możemy promować sprzedaż zrównoważonej żywności, popychając konsumenta we właściwym kierunku? Przeprowadzając eksperymenty terenowe w sklepach detalicznych (np. supermarketach lub w sklepach rolniczych), ta grupa studiów przypadków generuje unikalne nowe spojrzenie

Białko pochodzenia roślinnego

Dlaczego chcemy spożywać roślinne produkty białkowe i jakie bariery stoją nam na drodze? Istnieje wiele podmiotów zaangażowanych w łańcuchy wartości, które są odpowiedzialne za dostarczenie alternatywnych roślinnych produktów białkowych

Rolnictwo organiczne

Grupa studiów przypadków dotyczących rolnictwa organicznego ma na celu promowanie celu Zielonego Ładu „od pola do stołu” (ang. Green Deal’s “Farm to Fork”), zgodnie z którym co najmniej 25% gruntów rolnych w UE będzie stosowało praktyki rolnictwa organicznego do 2030 r.. Odbędzie się to poprzez identyfikację dostępnych dowodów na temat warunków