Esetanulmányok: Víz

Az EU vizeinek nagy része még mindig az ideálisnál gyengébb ökológiai állapotban van, amihez a mezőgazdaságból származó tápanyagok szennyezése is nagyban hozzájárul, emellett az egyes országokban a vízkészletek felhasználása és kezelése sem hatékony. A víz klaszter azonosítja és értékeli a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás érdekében hozott meglévő és potenciális agrár-környezetpolitikai beavatkozásokat, emellett feltárja az ezzel kapcsolatos viselkedési motivációkat, valamint a a vízminőség védelmében és a vízhasználatban kívánatos gazdálkodók közötti koordináció létrejöttének akadályait. Három esettanulmányt készítünk (Spanyolország, Magyarország és Dánia), hogy az együttműködésen alapuló menedzsment gyakorlatokban tapasztalható eltérő kontextusait és szokásait be tudjuk mutatni. A spanyolországi esettanulmány azokra a problémákra összpontosít, amivel az ökológiai gazdálkodók találják szemben magukat a mediterrán öntözőrendszerekben, míg a magyarországi esettanulmány az öntözés integrált és hatékony hasznosítására vonatkozó szakpolitikai lehetőségek felmérésére összpontosít. A dán esettanulmány olyan szakpolitikai beavatkozásokat tár fel, amelyek javítják a vízminőséget. Módszertanilag kvantitatív és kvalitatív módszereket alkalmazunk: fókuszcsoportos beszélgetések, interjúk, ex-post politikai értékelések, választási kísérleti felmérések és közgazdasági kísérletek. A víz klaszter fontos politikai inputot biztosít a mezőgazdaságból származó vízszennyezés kezelésében és a víz hatékony hasznosításában

Közelgő esettanulmányok