Studium przypadku

Water Protection Bread

Uczestniczący partnerzy:

Water Protection Bread to inicjatywa, która zachęca rolników do stosowania mniejszej ilości nawozów w produkcji pszenicy, co w rezultacie przyczynia się do ochrony wód gruntowych poprzez zmniejszenie ryzyka przedostawania się azotanów do studni z wodą pitną. Produkowana przez nich pszenica jest przetwarzana i pieczona osobno, a chleb produkowany w piekarniach w całym regionie jest następnie sprzedawany z oznakowaniem „Water Protection Bread”. Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą zdecydować się na rekompensaty dla rolników za produkcję tej pszenicy, która ma nieco niższą zawartość białka, a przez to mniej nadaje się do konwencjonalnego wypieku chleba.