Case study

Alternatywne platformy dystrybucji żywności produkowanej lokalnie

Participating partners: University of Exeter (Wielka Brytania)

TamarGrowLocal to lokalna inicjatywa, która wykorzystuje platformę oprogramowania oferowaną przez The Open Food Network do łączenia konsumentów i producentów. TamarGrowLocal (https://tamargrowlocal.org/) działa jako lokalny pośrednik, dając konsumentom możliwość kupowania lokalnych produktów, a zarazem omijania supermarketów w Kornwalii w Anglii. Inicjatywa jest spółką non-profit działającą na rzecz społeczności (ang. Community Interest Company – CIC), utworzoną na zasadach współpracy dla dobra społeczności i wspierającą mniejsze, lokalne gospodarstwa, które mogą stosować alternatywne i regeneracyjne praktyki rolnicze.