Case study

Program Lokalnych Punktów Gastronomicznych (ang. LGP – Local Gastronomic Points)

Participating partners:

Program Lokalnych Punktów Gastronomicznych (LGP) to model biznesowy oparty na dodawaniu wartości do produktów pochodzących z gospodarstw rolnych poprzez zakładanie małych, rodzinnych publicznych zakładów spożywczych. Koncepcja została opracowana przez organizację pozarządową i po raz pierwszy została wdrożona w regionie delty Dunaju w 2016 r.. W ramach LPG żywność można przygotowywać z surowców pochodzących z produkcji podstawowej gospodarstwa domowego bądź od różnych lokalnych producentów, a także z wykorzystaniem lokalnych i tradycyjnych przepisów (dla maksymalnie 12 osób). Celem programu jest dodanie wartości do produktów małych producentów, generowanie dodatkowego/alternatywnego dochodu gospodarstwa domowego, wspieranie lokalnej turystyki oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych, a w konsekwencji do lokalnej gospodarki żywnościowej.