Studium przypadku

Krajowy łańcuch wartości dla roślin wysokobiałkowych przeznaczonych do spożycia

Uczestniczący partnerzy: Copenhagen Business School (Dania)
Rozwiązania do naśladowania