Farmer-Miller-Baker network

Farmer-Miller-Baker network (pl. sieć Rolnik-Młynarz-Piekarz) to baza danych oraz mapa, które mają na celu pomóc różnym uczestnikom związanym z produkcją produktów chlebowych lepiej się poznać oraz dzieleniem się swoimi doświadczeniami i potrzebami. Sieć wspiera...
Water Protection Bread

Water Protection Bread

Water Protection Bread to inicjatywa, która zachęca rolników do stosowania mniejszej ilości nawozów w produkcji pszenicy, co w rezultacie przyczynia się do ochrony wód gruntowych poprzez zmniejszenie ryzyka przedostawania się azotanów do studni z wodą pitną....